Pracovisko technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality

Otváracie hodiny

Pondelok:     7:00-15:00

Utorok:          7:00-15:00

Streda:          7:00-17:30

Štvrtok:         7:00-15:00

Piatok:          7:00-15:00

Sobota:         8:00-11:30

Nedeľa:         Zatvorené

​Prestávka:   11:30-12:00

Odkazy

TESTEK,s.r.o. - poverená technická služba pre technické kontroly motorových vozidiel


S-EKA,s.r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly motorových vozidiel


IRIS IDENT s.r.o. - Poverená technická služba kontroly originality vozidiel


IGAS, s.r.o. -Technická služba pre montáž plynových zariadení

images.jpg

Cenník STK s.r.o. Čadca platný od 1.4.2020

 

Technická kontrola

Druh kontroly,Kategória vozidla Cena kontroly [€] Známka + Osvedčenie [€] Spolu [€]
Pravidelná L 30 5 35
Pravidelná M1,N1 41 5 46
Pravidelná M1,N1 /LPG/ 45 5 50
Pravidelná M2,M3,N2,N3 70 5 75
Pravidelná M2,M3,N2,N3 /LPG/ 70 5 75
Pravidelná O2,O3,O4,R2,R3,R4 40 5 45
Pravidelná T,Ps 55 5 60
Zvláštna VOP 55   55
CEMT N2,N3 145 5 150
Opakovaná CEMT N2,N3 80 5 85
CEMT O3,O4 75 5 80
Opakovaná CEMT O3,O4 45 5 50
ADR N2,N3 160 5 165
Opakovaná ADR N2,N3 80 5 85
ADR O3,O4 125 5 130
Opakovaná ADR O3,O4 65 5 70
Opakovaná M1,N1,L  /bez kontroly bŕzd/ 15 5 20
Opakovaná M1,N1,L /+ kontrola bŕzd/ 20 5 25
Opakovaná M2,M3,N2,N3,T /bez kontroly bŕzd/ 25 5 30
Opakovaná M2,M3,N2,N3,T  /+ kontrola bŕzd/ 30 5 35
Opakovaná O2,O3,O4,R2,R3,R4 /bez kontroly bŕzd/ 25 5 30
Opakovaná O2,O3,O4,R2,R3,R4 /+ kontrola bŕzd/ 30 5 35
Zvláštna v plnom rozsahu     25
Zvláštna v čiastočnom rozsahu /bez kontroly bŕzd/     20
Opis protokolu     3
Administratívna 15 5 20
Osvedčenie     2
Kontrolná nálepka     3
Príplatok za objednávku TK,EK     5
Príplatok za každú kontrolovanú nápravu navyše     10

Ceny sú uvedené pre štandartné motorové vozidlá M a N - dvojnápravové a prípojné vozidlá O a R max. trojnápravové. Za každú kontrolovanú nápravu navyše účtujeme príplatok 10,-EUR.


 

Emisná kontrola

Druh kontroly,Kategória vozidla Cena kontroly [€] Známka + Osvedčenie [€] Spolu [€]
Pravidelná M1,N1 39 5 44
Pravidelná M1,N1 / LPG / 45 5 50
Pravidelná M2,M3,N2,N3,T 45 5 50
Pravidelná M2,M3,N2,N3,T /LPG/ 60 5 65
Administratívna 15 5 20
Opakovaná /po EK pravidelnej na našej STK/ 20 5 25
Osvedčenie     2
Kontrolná nálepka     3

V prípade,že EK pravidelná je vykonaná na inej STK, účtujeme EK opakovanú v plnej výške EK pravidelnej podľa kategórie vozidla.

 


 

Kontrola originality

Druh kontroly Kategória vozidla

Cena kontroly [€]

Základná L1, L2 55
Základná L3,L4, L5, L6,L7 70
Základná M1,N1 80
Základná M2,N2 125
Základná M3,N3 145
Základná O1, O2 80
Základná O3,O4 90
Základná T1,T2,T3,T4,T5,Ps 145
Základná R1,R2,R3,R4 75
Opakovaná Polovica z pôvodnej ceny
Administratívna Polovica z pôvodnej ceny
Vydanie duplikátu   12
Symbol G   15
Kontrolná nálepka KO   3
Kontrolné bezp. nálepky KO 6+6   15
Kontrolné bezp. nálepky MS KO 3x   7
Kontrolné bezp. nálepky ND 1x   1,5
Kontrolná bezp. nálepka QR   2,5
Kontrolné bezp. nálepky KO 6   7,5
Stav ODO-Passu-EU   3